Norrlandsparti från Njutånger

Ett politiskt parti för Norrland och glesbygden har sett dagens ljus. En av partigrundarna, Sören Molander, är från Njutånger. I dagarna registrerade sig Norrlandspartiet hos Valmyndigheten, med erforderliga 1 500 namnunderskrifter i ansökan. Nu satsar partiet i första hand på höstens riksdagsval men också på kommunvalet.

Det är inte nödvändigt att samla 1 500 namn för att ställa upp i allmänna val. Men partiregistreringen ger ett skydd åt partinamnet, ungefär som en varumärkesregistrering.

Sören Molander var tidigare aktiv i Junilistan och har en lång historia i Länsbygderådet X-ing och organisationen Hela Sverige ska leva. Han är, tillsammans med Arne Forsell, Njurunda, drivande krafter i Norrlandspartiet. Partiet ställer sig vid sidan av blockpolitiken.

Webbplatsen Hela Hälsingland berättar (14/2 2010) att Norrlandspartiet nu är redo för riksdagsvalet.

Norrlandspartiet vill, enligt det program partiet antog i november 2009, ”bryta den svenska statens närmast koloniala ekonomiska utnyttjande av regionen Norrland”, bland annat genom ökat regionalt självstyre, landsbygdsutveckling, kommunal tilldelning av fastighetsskatten och regional tilldelning av bolagsskatten.

Jörgen Bengtson