Söderhamn skärgårdssatsar igen

Söderhamns kommun fortsätter sin målmedvetna satsning på skärgården. Nu väntar en utveckling av service på så kallade landfästen längs kusten, som Stenö söder om Söderhamn. Det kan handla om livsmedel, drivmedel och annat nödvändigt för skärgårdsturismen.

Åtgärderna ska förbättra tillgänglighet och information om skärgården, utveckla förutsättningar för skärgårdsbefolkningen att försörja sig, öka miljömedvetandet och skapa en hållbar turism i området.

– Vi ska titta på olika lösningar och alternativ för att ge service till de som vistas i skärgården, summerar turismutvecklare Hans Wiik till Söderhamns Kuriren (20/4 2010).

Under de närmaste åren kommer 2,3 miljoner kronor att gå till denna skärgårdssatsning. Pengarna kommer från EU:s BACES-projekt, som omfattar Östersjöns skärgårdar och öar.

Söderhamn ingår i ett samarbetsprojekt, som också omfattar Gryts och Sankt Annas skärgård i Östergötland, Hangö och Raseborg i Finland samt Dagö i Estland.

Sedan tidigare har Söderhamns kommun ett annat skärgårdsprojekt. Leader Hälsingebygden har anslagit 1,2 miljoner kronor 2010–2011 för att utvidga gästhamnen i Segelvik, anlägga kajakbryggor i Skärså, Söderhamn och Sandarne och naturacampingar på två skärgårdsöar.

Hudiksvalls kommun, som rymmer en större skärgård än Söderhamn, har inga projekt för att utveckla skärgården mer än projektet Kustnära mötesplatser, som omfattar alla kustkommuner i Gävleborgs län.

Jörgen Bengtson