Vatten och avlopp till ”Humlan”

Humlegårdsstrand utanför Söderhamn håller på att få Sveriges största privata vatten- och avloppsanläggning till en kostnad av 25 miljoner kronor. De boende i ”Humlan”, som området kallas, tog tag i sina va-problem och fann en gemensam lösning.

Humlegårdsstrand och Långvinds fritidsområde är Hälsingekustens två stora fritidshusområden. Båda kämpar med vatten- och avloppsproblem. Hulmegårdsstrand är nu i full färd med att ansluta drygt 200 fastigheter till ett lokalt vatten- och avloppsnät, som i sin tur är anslutet till det kommunala nätet i Söderhamn.

Projektet omfattar ledningsdragning både till lands och havs. Tio öar ingår i projektet.

I en senare fas kan det bli aktuellt att ansluta fastigheter i Jonskär till det nya va-nätet.

Projektet startade i augusti 2007, grävningarna började i oktober 2009 och avslutas hösten 2010. Då ska drygt 200 fastigheter vara anslutna till det privata nätet Humlan vatten och avlopp samfällighetsförening till en kostnad av 110 000 kronor per hushåll. Till detta kommer 60 000 kronor för arbete på egen tomt och i huset.

Bakom va-projektet står flera eldsjälar, som tröttnat på dåligt dricksvatten, färskvatten man varit tvungen att hämta i dunkar, avloppstankar som blivit allt dyrare att tömma och åtskilliga avlopp som inte är godkända och leder orenat avlopp rakt ut i havet.

Huvudentreprenören för projektet gick i konkurs i februari i år, men det ska varken fördyra eller försena projektet, säger samfälligheten på sin webbplats humlanvattenochavlopp.se.

Vinsterna med ett va-nät i Humlegårdsstrand är flera: Den känsliga kusten slipper miljöbelastningen av orenat avlopp; hushållen får rent vatten och problemfritt avlopp; fastigheterna ökar i värde och attraktionskraft; antalet permanentboende kommer att öka; kommunens vattenverk och reningsverk får nya kunder.

Det var aldrig något alternativ att låta Söderhamns kommun stå för utbyggnaden av va-nätet. Kommunen krävde minst 300 hushåll för att genomföra projektet.

I Långvinds fritidsområde är dricksvattnet av hög kvalitet, men här är problemet att de flesta bara har sommarvatten. Som en följd av det borrar allt fler efter eget vatten, med varierat resultat som följd. I Långvinds samfällighetsförening finns ett projekt, som tittat på möjligheten att gräva ner sommarvattenledningarna. Det finns dock inga tankar på gemensamt avloppsnät.

Jörgen Bengtson