Vindkraft på gång i skärgården

Söderhamns kommun får sannolikt Sveriges största vindkraftspark, därtill den första havsbaserade i Bottenhavet. Om allt går enligt planerna kommer bygget av vindkraftsparken på Storgrundet utanför Storjungfrun igång tidigast 2014. Planerna omfattar cirka 50 verk. Bakom ansökan om att få bygga vindkraftsparken står det tyska företaget WPD, en av Europas ledande vindkraftskoncerner.

I förra veckan inspekterade Miljödomstolen både Storgrundet och Storjungfrun. Under sammanlagt tre dagar var domstolen på plats i Söderhamn. Miljödomstolen hade också överläggningar med representanter från Söderhamns kommun, Länsstyrelsen, Fiskeriverket, WPD och Storjungfruns hamnförening.

Alla parter ställer sig positiva till vindkraftssatsningen. Hamnföreningen uttrycker dock viss oro för hur vindkraftsparken kan påverka skärgårdslivet.

Söderhamns kommun är mycket positiv till vindkraftsplanerna. Kommunen vill skapa ett  vindkraftscentrum i Söderhamn, där man kan samla utbildning, mötesplatser och nätverksarbete på vindkraftsområdet i södra Norrland. Tanken är att göra hamnen i Ljusne till utskeppningshamn för  vindkraftskomponenter och vindkraftsservice.

Söderhamns kommuns översiktsplan omfattar vindkraftverk på Storgrundet. Det är också utpekat som riksintresse för vindbruk. Inom projekteringsområdet finns möjlighet att bygga en vindkraftpark med en samlad effekt på upp till 265 MW. Den uppskattade årliga produktionen är upp till 0,8 TWh (800 miljoner kWh), som motsvarar el för 160 000 hushåll.

Miljödomstolen fattar beslut i höst.

Jörgen Bengtson