Havsnära tomter i Idenor

Hudiksvall kan få 31 havsnära tomter i Fäskärsviken, Idenor. Hudiksvalls kommun har fått i uppdrag att undersöka om 31 nya villatomter kan bli verklighet öster om Hudiksvalls golfbana. En privatperson vill stycka av sin skogsfastighet och skapa ett nytt bostadsområde söder om Fäskärsvägen mot Saltviksvägen.

Eftersom det föreslagna tomtområdet är så stort och inte finns med i översiktsplanen, krävs en detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade tidigare i somras att upprätta ett planområde.

Det tilltänkta villaområdet i Fäskärsviken är det andra havsnära området på kort tid i Hudiksvalls kommun. Sedan tidigare har en exploatering skett i Malnområdet. Nu kommer Fäskärsviken som ytterligare ett attraktivt område, inte med direkt havsutsikt men havsnära.

Jörgen Bengtson