Krav på mer vindkraft i Hudik

Länsstyrelsen gör tummen ner för Hudiksvalls vindkraftsplan och kräver en ny plan.

Kommunens översiktsplan för vindkraft har för många brister. Planen är otydlig. Kommunen motiverar inte varför den valt bort stora delar av de riksintresseområden för vindkraft som staten identifierat i Hudiksvalls kommun, säger Länsstyrelsen Gävleborg i sitt remissvar på planförslaget, vars remisstid gick ut den 6 augusti.

Staten har identifierat 423 riksintresseområden för vindbruk i Sverige. Sex av dessa finns i Hudiksvalls kommun. Kommunen vill bara tillåta ny vindkraft i tre av områdena och då inte i den omfattning riksplanen räknar med.

Långvind.com har tidigare berättat att kommunen i sin översiktsplan vill lägga en förlamande hand på vindkraftsutvecklingen i Hudiksvalls kustland. Kommunen definierar bort i stort sett hela kusten som ”känslig landskapskaraktär”. Flera remissvar reagerar mot detta, bland andra Långvinds bruk.

Långvinds bruk hör till en av flera markägare i kustlandet, som vill satsa på vindkraft. Bruket tänker inte i första hand göra det i egen regi, utan upplåta mark för vindkraftsutbyggnad.

– Vi ser nya intäktsmöjligheter, säger Mats Persson, förvaltare på Långvinds bruk.

Länsstyrelsen ger alltså kommunen bakläxa och kräver att den avsätter mer mark för vindkraft. Kommunen måste nu göra om översiktsplanen, ställa ut den på nytt i minst två månader och avvakta änne en remissrunda innan det blir aktuellt för kommunfullmäktige att ta ställning till Hudiksvalls vindkraftsplan någon gång efter nyår.

Jörgen Bengtson