Söderhamn rustar skärgården

Söderhamns kommun fortsätter sin satsning på att utveckla skärgården för besökare. I planerna ingår nu även vinterturism, där tankar finns på skoterleder och skidspår till öarna, dock inte den här vintern.

Inför sommaren har Henrik Olsson, skärgårdssamordnare i Söderhamn, skrivit sin önskelista, enligt Söderhamns-Kuriren (8/1 2011).

Årets handlingsplan fokuserar på att göra Stenö camping till navet i skärgården. För att den ska kunna bli det, måste båtar kunna ta sig i land. Till detta behövs en 115 meter lång brygga ut i det långgrunda vattnet, som kommunen vill anlägga strax öster om badplatsen.

Vidare vill skärgårdschefen renovera Lotskajen på Rönnskär och Lillkajen på Storjungfrun.

Rönnskärs vandrarhem öppnade sommaren 2010. Nu är det dags att renovera den andra byggnaden i området, som rymmer kök, matsal, konferenslokal och fem rum. Samtidigt vill Henrik Olsson installera vattentoaletter och duschar i de båda husen.

På önskelistan står också utökad taxibåtstrafik.

Sedan tidigare håller kommunen på att ersätta soptunnorna med miljöstationer och sopsortering. Senast sommaren 2012 ska det finnas 15 miljöstationer i Söderhamns skärgård.

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har hittills inte satsat på skärgårdsutveckling som Söderhamn. Men nu har den nya kommunledningen (C, M, MP, KD, FP) i Hudiksvall lovat en ambitiös satsning på att utveckla skärgårdsturismen. I Nordanstig tittar man på möjligheten att ta Grans fyrbyggnader i bruk.

De fyra kustkommunerna i Gävleborg samverkar också i projektet Kustnära mötesplatser, som syftar till att utveckla besöksnäringen längs kusten.

Jörgen Bengtson