Rekordmycket snö

Sällan har Långvind haft så mycket snö som nu. Upp till två meter höga snödrev tornar upp sig på vissa ställen längs vägen till E 4:an. En del vägavsnitt är så smala att det inte finns någon möjlighet till möte.

– Jag har inte varit med om något liknande på 30 år här ute, skriver Cajsa Broberg i Långvinds fritidsområde på webbplatsen Langvind.se.

Förra vintern var också en rekordvinter på Hälsingekusten. Den värsta på 27 år, säger dem som håller koll på snön. Då kom det framför allt stora mängder tung snö, som fick tak att braka.

I år kom snön tidigt och blev liggande redan från mitten av november. Snömängden är sannolikt ännu större än förra året, med höga snövallar och snödrev som följd. Men perioder av tö har fått mycket av snön att rutscha av taken och därför är inte snötyngda tak samma problem som förra året. Däremot är det än mer för snöröjare att göra.

Jörgen Bengtson