Hälsingetäckande vandringsleder?

Kan Hälsingland få ett sammanhållet nät av vandringsleder? Det är mycket möjligt. Ljusdals kommun vill samordna Hälsinglands vandringsleder och hitta en modell som kan kommersialisera lederna.

En projektgrupp, som Söderhamns-Kuriren refererar 21/1 2011, efterfrågar rum-och-frukostställen, stugor, hotell, värdshus och liknande företag, som kan få gästerna att vandra och stanna några nätter. Projektgruppen efterlyser ett samarbete mellan kommunerna och näringen.

Det finns vissa leder som mer eller mindre knyter samman Hälsingland, framför allt skoterleder men delvis också ridleder och pilgrimsleder. Projektgruppen vill knyta 30 företagare till lederna, som ska omfatta alla typer av leder: vandringsleder, ridleder och cykelleder.

Tanken är att lederna ska locka både lokal, nationell och internationell publik. Som förebild för lönsamma stigar, lyfter projektgruppen fram Järvsö bergcykelpark (JBP). Den invigdes på Öjeberget, Järvsö, sommaren 2010 och sålde första säsongen 3 000 dagkort.

Ljusdals kommun vill nu gå vidare i arbetet med lederna. Kommunen har sökt en halv miljon kronor hos Jordbruksverket för en första etapp. Den omfattar inventering, utredning av skötselansvar och identifiering av målgrupp. Etapp ett ska klar i februari 2012.

Jörgen Bengtson