Stenöorn återfår kal karaktär

Naturreservatet Stenöorn, som inte längre är en ö, utanför Sandarne håller på att få tillbaka sin karga karaktär. Det sker genom hård röjning av sly, småtallar och större träd, som har fått strandängarna att växa igen.

Arbetet har pågått sedan hösten 2010 och ska vara klart under mars 2011. Den 1 april–31 augusti är rast- och häckningstid för fåglar på Stenöorn. Då är det förbjudet att landstiga med båt och avvika från markerade stigar i naturreservatet.

Stenöorn är en udde med långgrunda stränder och sandbankar, flacka sandåsar och öppen hed- och ängsmark. Stenöorns miljö gör den till en viktig rast- och häckningsplats för änder och vadare. Naturreservatet är en av Gävleborgs främsta rastlokaler för vadare. Praktiskt taget alla vadare, som regelbundet förekommer i Sverige, har observerats vid Stenörn.

Länsstyrelsen står bakom röjningsarbetet. Målet är att återställa den natur, som vadarfåglarna älskar och som delvis har gått förlorad. Istället har kråkor tagit över mycket av naturreservatet.

– Det är därför vi kalhugger. Kråkorna ska bort för att ge plats åt vadarfåglar, säger Ronny Börjestål, arbetsledare på Resurscentrum som utför röjningsarbetet, till Söderhamns-Kuriren (1/2 2011).

Stenöorn blev naturreservat 1978.

Jörgen Bengtson