Hälsingland en turismkommun?

Gör Hälsingland till en kommun istället för sex när det gäller turism, manar branschorganisationen Hälsingland Turism. Den vill att hälsingekommuner ska slå ihop sin turism- och besöksnäringsverksamhet till en enhet.

Hälsingland Turism ansöker nu om bidrag från kommunerna, för att utreda hur turismen på bästa sätt ska kunna bidra till ökad tillväxt i Hälsingland. En central fråga är då hur turismverksamheten är organiserad. Hälsingland Turism vill se en bättre samordning av den kommunala turismverksamheten och Hälsingland Turisms verksamhet.

Sedan några år samarbetar kommunerna genom Hälsingland Turism, där en gemensam webbplats och gemensamma marknadskampanjer är viktiga inslag.

Jörgen Bengtson