Bruksmuseum öppnar – i Ljusne

Ljusne bruksmuseum stängde i oktober 2009, eftersom golvet i bostadslängan, som hyser museet, var ruttet. Ingen visste om museet åter skulle öppna. Nu är museet redo att ta emot besökare i nyrenoverade lokaler – och med sommarutställning. Den 30 april öppnar man för säsongen.

De ideella krafterna bakom museet, med Lasse Persson i spetsen, har fått lokal sponsring och kommunalt stöd till renoveringen.

Museet håller som bästa på att göra klart en sommarutställning, ”Från Ljusne trähusfabrik till Ala-komponent”. Utställningen spänner över en sextioårsperiod, från 1943 till i dag. Denna nutidsutställning är ett nytt inslag i museet.

– Nutidsdokumentation är inget vi har gjort tidigare. Nu kan man följa träindustrins utveckling under en rad decennier, säger Lasse Persson till Söderhamns-Kuriren (25/2 2011).

Ljusne bruksmuseum skildrar arbetarnas liv och verksamhet i Ljusne vid sekelskiftet 1800–1900, ett liv i skuggan av sågverk och järnbruk. Museet har samlingar av föremål från den tiden samt autentiska miljöer såsom lanthandel, skola och ett arbetskök. Till detta kommer nu en temautställning, som sträcker sig in i nutid.

Jörgen Bengtson