Miljövänlig asfalt på nya E 4:an

Den nya Europavägen (E 4:an) mellan Enånger och Hudiksvall får som första väg i Sverige ”grön asfalt”. Om några veckor börjar arbetet med att förse  21 av den 24 kilometer långa vägen med en mer miljövänlig asfalt, som ger mindre utsläpp, lägre energiförbrukning, återbrukar gammal asfalt och ger bättre arbetsmiljö under asfaltläggningen.

Bakom den nya asfalten ligger ett flerårigt utvecklingsarbete på anläggningsföretaget NCC, där man med ny teknik lyckats sänka tillverkningstemperaturen och blanda i gammal asfalt.

– Vi har kunnat sänka temperaturen från 160 grader till 120 grader i asfaltverket, vilket gör att asfalten ryker mindre både när det tillverkas, transporteras och läggs ut på vägarna, säger Roger Lundberg, som utvecklat den patenterade tekniken, till tidningen Ny Teknik (10/9 2009).

Resultatet talar för sig själv: energiåtgången i asfaltverket minskar med 20 procent, koldioxidutsläppen med 30 procent och kväveoxidutsläppen med 70 procent.

– Laboratorietester visar att vår gröna asfalt är lika bra eller bättre än konventionell asfalt, säger Roger Lundberg.

Asfaltens bindemedel, bitumen, håller längre när tillverkningstemperaturen är lägre.

Tre kilometer av vägen får konventionell asfalt, så man kan jämföra de två asfaltslagen. Totalt kommer nya E 4:an att få cirka 140 000 ton asfalt.

Vägavsnittet Enånger–Hudiksvall är färdigbyggt med undantag för bron vid södra anslutningen i Tosätter, där arbetet börjar i april. Den nya vägen består av 22 kilometer motorväg (fyrfältsväg) och två kilometer trefältsväg. Vägen har 17 broar och fyra trafikplatser.

Trafikverket räknar med att öppna nya E 4:an i början av oktober 2011.

Jörgen Bengtson