Söderhamn satsar på vindkraft

Söderhamn vill delvis bli självförsörjande på vindkraft i den kommunala verksamheten. Kommunen tänker därför bygga ett vindkraftverk på kusten, sannolikt i Lushamn nära Skatöns naturreservat, öster om Söderhamn, eller Orrskärshamn utanför Ljusne. Vindkraftverket ska både ge el till förvaltningsbyggnader, skolor och andra kommunala byggnader – dock inte de kommunala bolagen – och fungera som övningsobjekt för vindkraftstekniker.

Kommunen räknar med att vindkraftverket ska vara på plats i början av 2012. Vindkraftverket ska producera 6 GWh per år åt kommunen, som har en total elförbrukning på 14 GWh per år.

Söderhamns kommun har – med stöd av bland annat Region Gävleborg och Energimyndigheten – byggt upp Södra Norrlands Vindkraftcentrum. Vindkraftcentrum ska ”tillvarata de tillväxtmöjligheter som vindkraftsinvesteringarna i regionen innebär”. Det handlar om att utbilda vindkraftstekniker och driva på vindkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län samt forskning, kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning och affärsutveckling på vindkraftsområdet.

Jörgen Bengtson