Sjöräddningen förstärker i Hudik

Sjöräddningssällskapet SSRS förstärker sjöräddningen i Hudiksvall. SSRS bygger nu om en Stridsbåt 90 till den nya sjöräddningsbåten Evert Taube.

Parallellt med att SSRS bygger om båten, bygger det ett nytt hus för Hudiksvalls sjöräddningsstation. Första spadtaget till det nya stationshuset tog sjöräddarna förra veckan. Huset ligger bakom båtsällskapets stuga i Hudiksvalls småbåtshamn.

Huset blir på 100 kvadratmeter och kommer att innehålla både samlingslokal och kök.

– Vi ska ha öppet under sommaren, informera och visa upp vad vi gör, säger SSRS-medlemmen Magnus Broheden till Hudiksvalls Tidning (4/4 2011).

Men först blir det premiär för den nya räddningsbåten. I början av maj ska nya Evert Taube ersätta den gamla båten med samma namn.

Nitton personer bemannar Hudiksvalls sjöräddningsstation, där alla arbetar ideellt. Stationen etablerades 1997, 90 år efter det att SSRS bildades i Sverige. Stationen i Hudiksvall ersatte en äldre station i Stocka.

Sjöräddningssällskapet, vars fullständiga namn är Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, har 64 stationer och 160 räddningsbåtar längs kusten och i de största sjöarna. Organisationen bemannas av 1 800 frivilliga, finansieras av 25 000 medlemmar och tar inte emot bidrag från staten. Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all sjöräddning i Sverige.

Jörgen Bengtson