Två naturområden blir ett

Länsstyrelsen vill slå ihop två naturskyddsområden i Hudiksvalls skärgård, Naturaområdena Agön-Kråkön och Drakön-Tihällan till ett sammanhållet område med namnet Agön-Kråkön. För några år sedan gjorde länsstyrelsen en inventering av länets så kallade Natura 2000-områden. När länsstyrelsen nu gör en uppföljning av arbetet, föreslår den förändringar för fyra Natura-områden i Hudiksvalls … Läs mer!