Camp Igge närmare verklighet

Iggesunds idrottsklubb (IK) verkar få med sig Hudiksvalls kommun på en avgörande finansiering av Camp Igge Arena. Kommunstyrelsen väntas på sammanträdet den 9 juni säga ja till 15 miljoner kronor till en mulitiarena i Iggesund, som därmed skulle ge Hälsingekusten en stor inomhusarena, som den tidigare saknat. Arenan ska kunna rymma större cuper, turneringar, träningsläger, mässor och kulturella arrangemang.

Iggeunds IK vill utveckla Ankarmon camping och Movallens idrottsplats till ett idrotts-, rekreations-, kultur- och boendecentrum för åretruntbruk, som skulle lyfta idrottsturismen i regionen. Föreningen har lagt steg ett, en fullvärdig restaurang, och steg två, ett vinterbonat vandrarhem med 48 bäddar, bakom sig. Steg tre är en multisportarena.

Multisportarenan är tänkt att bli 93 meter lång och 60 meter bred, betydligt större än Glysisvallen i Hudiksvall. Arenan ska ha en varm konstgräsmatta för fotboll på 70 gånger 50 meter, en rak bana för friidrott på ena långsidan, en läktare på andra långsidan, entré, kafé och konferens på ena kortsidan samt en teknikgrensyta på 40 gånger 20 meter för friidrott, uppträdanden etc på andra kortsidan. Hallen ska ha en läktare för 300 personer. Totalkostnad för arenan är 33,5 miljoner.

Hudiksvalls kommun verkar, om politikerna går på tjänstemännens förslag, beredd att bidra med den avgörande finansieringen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anslå ett ränte- och amorteringsfritt lån – i praktiken ett bidrag – på 5 miljoner kronor och ett räntefritt lån på 10 miljoner kronor; detta lån ska Iggesunds IK  börja amortera med 0,5 miljoner kronor per år från och med 2015.

Kommunen villkorar stödet med att övriga tänkta finansiärer ger bidrag, Allmänna arvsfoden 7 miljoner kronor, Iggesunds sociala fond 3, Iggesunds IK 2,5, Hälsinglands sparbank 1,5, Tillväxtverket 1,5, Anläggningsfonden (Svenska fotbollförbundet) 1 och Idrottslyftet (Hälsinglands idrottsförbund) 0,5 miljoner kronor.

Jörgen Bengtson