Vindkraft i kustbygden

Hudiksvalls kommun öppnar för vindkraftverk längs Hälsingekusten. Under det gamla S-V-styret var det absolut stopp för vindkraft på exempelvis Långvinds bruks marker, även om vindkraftverken inte skulle stå i kustbandet utan i brukets skogsbygder.

Hudiksvalls nya kommunledning vill satsa offensivt på vindkraften i kommunen. I torsdags gjorde kommunstyrelsen ett tillägg till gällande översiktsplan. Kommunen ska prioritera riksintresseområdena i utbyggnaden. Hit hör kustbandet och, som man säger i översiktsplanen, den kustnära kulturbygden. S och V ville bara tillåta vindkraft lång ut till havs och i skogsbygder långt in i landet.

Kommunens omtag i vindkraftspolitiken omfattar också en översyn var det blåser bäst, fotoanimeringar från olika vinklar för varje föreslaget exploateringsområde, prövning om bygdepeng kan införas och stimulans av lokalt delägande av vindkraftverk.

Jörgen Bengtson