El till Söderhamnsö

Hällbuntarna i Söderhamns skärgård ska få anslutning till elnätet. Elnätsbolaget har ansökt hos Länsstyrelsen om att få dra en sjökabel från Sundbergsviken via Kalvskär till Hällbuntarna, för att få el till husen på den lilla ön.

Länsstyrelsen ska nu bedöma om kabeln är förenlig med miljö- och kulturminnesbestämmelserna, eftersom kabeldragningen kräver landfästen och dragning genom ett litet skogsparti och över våtmark.

Hällbuntarna ligger utanför Kalvskär, strax söder om Vallvik, och består av flera holmar, som numera är sammanvuxna till en ö.

Söderhamns skärgård har åtskilliga öar, som är anslutna till det allmänna elnätet. I Hudiksvall är i princip inga öar elanslutna. Denna skillnad i synen på elektrifieringen av skärgården gör att Söderhamns skärgård ha en växande fritidshus- och permanentbefolkning på öarna, vilket Hudiksvall inte har.

Jörgen Bengtson