Friskare havsmiljö i Hälsingland

Havsmiljön längs Hälsingekusten blir allt friskare, medan den blir sämre på Gästrikekusten. Beviset på havsmiljöns tillfrisknande är den växande förekomsten av blåstång, smaltång och olika typer av havsalger, som är känsliga för övergödning och miljögifter.

Det visar en rapport från Länsstyrelsen i Gävleborg. Inventeringen utfördes 2010 på 28 platser längs länets kuster. Förra inventeringen skedde 2008.

– 2010 års inventering var positiv när det gäller Hudiksvallsområdet, säger konsulten Peter Hansson, som inspekterat havslivet, till Hudiksvalls Tidning (4/7 2011).

Inventeringen av Söderhamnsfjärden och Midsommarfjärden i Söderhamn, som 2010 skedde för första gången, visar på stor artrikedeom, framför allt i Midsommarfjärden, där påverkan från industri och sjötrafik är relativt liten.

I Hälsingland är alltså utvecklingen positiv. I Gästrikland ser det sämre ut.

Mellan Gävle och Norrsundet har beståndet av blåstång och smaltång gått tillbaka betydligt. Vid Eggegrund, Norrskär och Vitgrund utanför Gävle har beståndet helt kollaptsat; här finns inga tecken på återväxt. Över en längre period – rapporten talar om 20 år – är dock utvecklingen positiv på Gästrikekusten, eftersom industrin infört miljövänligare produktionsmetoder.

Jörgen Bengtson