Sex mil skoterled på Hornslandet

Hornslandet har fått 55 kilometer snöskoterled. Nu väntar skoteråkarna på att också få en anslutningsled, som länkar Hornslandslederna till omvärlden. Problemet är hur den leden ska korsa järnvägen. När anslutningsleden är klar, har Hälsingekusten fått cirka sex mil skoterled i attraktiv miljö.

Järnvägskorsningen var nyligen upp till diskussion på en samverkansgrupp med skoterklubben Lokatten, markägare, kommunen, polisen, kustbevakningen och räddningstjänsten. Gruppen tittar på två alternativ. Kommunen måste också föra in skoterleden i de lokala trafikförordningarna, berättar Hudiksvalls Tidning i dag.

Ett annan fråga på agendan är skoterbränsle. Arbete pågår med att dra skoterleder till bensinmackar.

För att förbättra säkerheten kommer alla större skoterledskorsningar att få skyltar med en unik beteckning, en kombination av bokstäver och siffror. Det underlättar arbetet för framför allt räddningstjänst och polis.

Jörgen Bengtson