Biogas till Hälsingkusten

Hälsingland har hittills varit en vit fläck på biogaskartan. Nu verkar det klart att Söderhamn bygger en biogasanläggning i Långtå med pump för kommersiellt bruk.

– Vi räknar med att vara i gång till hösten, förhoppningsvis redan i september, säger utredaren Björn Eriksson, tidigare verkställande direktör för Söderhamn Nära AB, till Hälsingekusten.se.

På torsdag tar kommunstyrelsen beslut i frågan, om allt går enligt planerna. Det blir kommunens infrastrukturbolag Söderhamn Nära AB, som ska bygga och drifta anläggningen. På Långtå finns kommunens avfallsanläggning, där man bland annat tar hand om rötslammet från reningsverk.

Ny teknik gör det möjligt att satsa på enklare, mindre och billigare biogasanläggningar än tidigare. Anläggningen i Långtå ska ta hand om matavfall och rötslam från kommunens reningsverk. Det räcker till att producera biogas till 350–400 bilar.

Kommunen satsar alltså på lokal biogasutveckling och säger därmed nej till en regional biogasanläggning i Forsbacka utanför Gävle. Det blir mer lönsamt att satsa på en småskalig anläggning och därtill går det snabbare att komma igång.

– Det är en bra affär med payoff på under fyra år, säger Björn Eriksson.

– Det är en mycket intressant lösning tekniskt och ekonomiskt, eftersom vi hanterar reningsverkets slam och matavfall för sig, säger han.

Det gör att restprodukten från rötningen av matavfallet går att använda som gödsel.

Anläggningen kommer att bestå av två linjer, en för matavfall och en för avlopp. Det kan också bli aktuellt med en tredje linje för jordbruksavfall, som bönderna själva skulle driva och leverera rågas från till den kommunala biogasanläggningen.

Under de första åren räknar Björn Eriksson med att anläggningen kommer att ha en överproduktion, eftersom det finns så få gasbilar i Hälsingland.

– Det är väl bara du som kommer att tanka där, säger han till Långvind.com:s reporter som har biogasbil.

Tanken är att steg för steg byta ut den kommunala bilparken mot gasbilar och att betjäna privatbilister med fordonsgas i Söderhamn. Fordonsgas är samlingsbegreppet för för biogas och fossilgas. Till en början kommer överskottet att skickas med tankbil till Gävle och fordonsgasmacken där.

Om det i framtiden blir större efterfrågan än utbud av biogas i Söderhamn finns möjlighet att hämta gas i Gävle. Där håller kommunen på att investera i mottagning av flytande naturgas (LNG), för att säkra en jämn och billig tillförsel av fordonsgas.

Bilister i Söderhamn ska alltså inte riskera att möta en pump med tom eller halvtom tank, som fallet ofta är i Stockholm.

Kommunen räknar alltså med att komma igång snabbt med biogasproduktionen. I dag finns en gräns på 500 ton substrat per år, som man kan ta emot för rötning utan statligt miljötillstånd. Eftersom Söderhamn Nära räknar med att hantera 5 000 ton matavfallssubstrat krävs miljöprövning, vilket kan ta tid. Då kan så kallad flakning av gas från Gävle komma väl till pass.

Söderhamn Nära räknar med att investera total 13 miljoner kronor för de två produktionslinjerna (matavfall och avlopp).

En förutsättning för satsningen är att kommunen antar en ny avfallsplan, vilket kommunstyrelsen tar ställning till på torsdag. Björn Eriksson räknar med ett kraftfullt ja, både till avfallsplanen och biogasanläggningen, vilket betyder att kommunen redan i sommar kan börja samla in matavfall. Hushållen ska lämna matavfall i särskilda sopkärl och påsar.

I dag finns närmaste pumpar för fordonsgas i Gävle och Sundsvall. Varken Hälsingland eller Dalarna har biogasproduktion eller pumpar för fordonsgas, vilket gör att gasbilarna är få på vägarna i och genom Hälsingland.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 19 februari 2012