Havsisen dröjer

Normalt ligger havsisen på Hälsingekusten vid den här tiden på året, men i år dröjer isen. Detta ställer till problem för skridskoåkare och isjaktsåkare. För ett år var stora delar av Bottenhavet – Östersjön norr om Åland – och Hälsingekusten istäckt. I dag är det öppet hav.

Det här är Sveriges isfattigaste vinter sedan 1983. Inte någon gång de senaste 28 åren har isutbredningen varit lika liten som vid den här tiden på året.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) håller koll på isläget. SMHI tror att Bottenviken – Östersjöns nordligaste del, som i söder utgörs av Pite skärgård – kommer att vara istäckt först i månadsskifte januari–februari. Istäcket kommer än senare till områdena längre söder ut.

Begreppsförvirringen är stor om vad Östersjöns norra delar omfattar. Bottniska viken är från norr till söder indelad i följande delar: Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Södra kvarken, Ålands hav och Skärgårdshavet.

Jörgen Bengtson