Motorväg längs hela kusten?

Hälsingekusten kan få motorväg – eller fyrfältsväg som snålversionen av motorväg kallas – även norr om Hudiksvall. Nordanstigs kommunalråd Stig Eng (C) vill ta upp en diskussion med Trafikverket om samplanering av dubbelspår och fyrfältsväg.

Det finns pengar att tjäna på samplanering och samordning av nya Ostkustbanan (OKB) och E 4-sträckningen. En samordning bör ge så stora vinster att den räcker till att finansiera merkostnaden för att göra nya E 4:an till fyrfältsväg.

”Den undanträngning av persontrafiken på OKB som för närvarande sker, hotar således den regionala utvecklingen i Norrlands kustland”, skriver Stig Eng i en inlaga.

I dag har E 4:an fyrfältsväg eller mötesfri trefältsväg från Vattrång i Nordanstig till Sydsverige. Nu vill Stig Eng samla berörda kommuner bakom kravet på fyrfältsväg från Vattrång till norr om Sundsvall samt dubbelspår på järnvägssträckan Gävle–Sundsvall.

Jörgen Bengtson