Trönö till Norrala

Hälsingekusten får en ny församling. Den 1 januari 2013 går Trönö och Norrala ihop och bildar Norrala-Trönö församling. Lantmäteriet har godkänt församlingens nya namn. Nu återstår bara att stiftsstyrelsen ger sin välsignelse.

De två församlingarna har sedan många år ett nära samarbete. Istället för att fortsätta som pastorat – med ett när samarbete mellan de två församlingarna – blir de två nu ett. Bakgrunden är vikande medlemstal och växande ekonomiska problem.

Den 1 januari 2012 skedde en annan församlingsförändring på Hälsingekusten. Då upphörde kustens sydligaste församling, Skog, att vara eget pastorat. Skog gick in i stort pastorat, som från årsskiftet består av Ljusne, Mo-Bergviks, Skogs och Söderala församlingar.

Till skillnad från Trönö, fortsätter alltså Skog som egen församling även om ekonomi och annat blir en fråga för pastoratet att hantera.

Jörgen Bengtson