Turismsatsning på öde ö

Den sydligaste utposten i Söderhamns skärgård, Leskär, kan bli ett nytt turistmål. Tre företagare vill bygga bryggor, grillkåta, bastukåta och servicehuskåta med toalett, elverk, personalutrymme och förråd. Tanken är att förbinda kåtor och bryggor med trädäck.

Leskär är en obebodd ön. Den ligger 2,5 kilometer öster om Granön och Trollharen, som trots sina namn, är fastland. På Granön finns Granöstugan med rum och frukost samt stuguthyrning. Trollharen är ett fiskeläge med bland annat fiskbutik, rökeri och sommarservering.

Företagarna bakom projektet driver rum och frukost, kafé/restaurang respektive taxibåt. Tillsammans kan de erbjuda både transport, övernattning och mat på plats.

Företagartrion vill öppna Leskär för alla besökare, alltså inte bara dem som köper resa och uppehälle av de tre företagarna. Om kommun och stat ska bevilja dispens från strandskyddet, vilket är en förutsättning för satsningen, måste platsen vara tillgänglig för allmänheten.

Leskär är arkeologiskt och naturmässigt en intressant ö, med sju möjliga vikingagravar eller så kallade skjutskålar för säl- och sjöfågeljakt.

Söderhamns kommun är mycket positiv till satsningen, som är helt i linje med att kommunen vill främja turism och entreprenörskap i skärgården.

Om bygg- och miljönämnden och i nästa steg länsstyrelsen ger klartecken väntar snar byggstart.

– Bara vi får klartecken om strandskyddsdispens kommer det att gå undan. Då börjar vi bygga, säger Hans Bohman, en av de tre företagarna, till Söderhamns-Kuriren (21/1 2012).

Jörgen Bengtson