Mer fiber till kusten

Söderhamns kommun vill säkra en utbyggnad av det fiberoptiska bredbandsnätet på Hälsingekusten och i resten av kommunen. Målet är att alla ska kunna ansluta sig till fibernätet. Segelvik är en av flera orter på Söderhamnskusten, som vill ha fiber.

Här har befolkningen gått samman i en ekonomisk förening, som sökt och fått statligt bidrag för att bygga ett lokalt områdesnät, populärt kallat byanät.

Söderhamns kommunala bolag Söderhamn Nära har hittills prioriterat bredbandsutbyggnad via telefonledning och så kallad dsl-teknik. Det måste till optofiberkabel för att få den kapacitet, som framtiden kräver och regeringen och länsstyrelse vill ha.

Länsstyrelsen Gävleborg har en vision om att länet ska ha ett bredbandsnät av världsklass. Målet är att 95 procent av företagen och 90 procent av hushållen ska ha bredband med en kapacitet på 100 megabit per sekund år 2020. Ett delmål är att 60 procent ska ha det till 2015.

Av Hälsinglands kommuner har Hudiksvall kommit längst. Hudiksvalls stadsnät, senare Fiberstaden AB, satsade på bredband via optofiber. Men även i Hudiksvall finns många byar och landsbygdsdelar, där fibern inte finns inom räckhåll.

I Söderhamn är utmaningen än större. Kommunens stadsnätsverksamhet, som finns i bolaget Söderhamn Nära, har inga möjligheter att på egen hand bygga ut fibernätet så det är tillgängligt för alla 2020. Om det ska bli fart på utbyggnaden måste boende och företag gå samman lokalt som i Segelvik och bygga eget områdenät, som man sedan kan ansluta till Söderhamn Nära eller annat nät.

– Jag tror att det måste byggas på eget initiativ, vi varken hinner eller har pengar för att gräva själva till alla innan 2020, det skulle bli väldigt jobbigt. Men tillsammans och om vi hjälps åt så kan det gå, säger Anders Svensson, teknisk chef för stadsnätet på Söderhamn Nära, till Söderhamns-Kuriren (23/1 2012).

Jörgen Bengtson