Årskogen i skogsfokus

Hälsingekustens utpost i norr, Årskogen, Gnarp, får en ny bok, ”Historien om en skog”. Boken berättar om Årskogen som kolningsskog till Galtströs bruk på andra sidan landskapsgränsen och det komplicerade förhållandet till jätten Galtströms bruk.

Galtströms bruk var nämligen Medelpads första och största järnbruk – och även dess sista. Galtströms bruk påminner om Långvinds bruk och andra järnbruk på Hälsingekusten.

”Historien om en skog” handlar om skogsutvecklingen i området i flera sekel. Boken berättar bruksskogens historia och människorna i historien. Här finns också funderingar kring den kolmila, som står outriven i Årskogen. En av dem som träder fram i boken är skogsarbetaren, småbrukaren och hembygdskännaren Kalle Lindberg, en fantastisk faktakälla.

Boken kommer ut på torsdag. Bokens författare är Ulrika Stenbäck Lönnquist, intendent på Sundsvalls museum, Kjell-Åke Hermansson, arkivarie på SCA Forest och informationsansvarig för byggnadsminnet Galtströms bruk, Stig Welinder, arkeologiprofessor och historiker på Mittuniversitetet, och Jan Lövgren, Sundsvall.

Årskogsborna må bara vara drygt 100 till antalet i dag, men de är flitiga författare och bidragsgivare till bygdens historia. I december 2010 kom en bok om Årskogen, som var resultatet av en studiecirkel 2005–2006. Boken spänner över mycket som rör Årskogen, från mord till gårdfarihandlare, från revy till skogsarbete.

Jörgen Bengtson