Hälsingekusten krymper

Befolkningen minskar på Hälsingekusten, åtminstone om man mäter de tre kustkommunernas befolkningsutveckling. Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade i går 2011 års befolkningsstatistik. I den tappar både Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamn folkmängd.

Nordanstig minskar till 9 533 invånare (-78).
Hudiksvall minskar till 36 784 invånare (-65).
Söderhamn minskar till 25 334 invånare (-313).

Söderhamns befolkningstapp är 1,2 procent, störst i Gävleborgs län efter Hofors, som backar 1,7 procent. Nordanstig minskar 0,8 procent och Hudiksvall 0,2 procent.

Den inomregionala centraliseringen i länet fortsätter, med en befolkningsökning i Gävle-Sandviken på 452 invånare. Gävle växer till 95 428 invånare (+373) och Sandviken till 36 995 (+79). Inga andra kommuner i länet ökar i folkmängd. Sandviken har nu definitivt gått om Hudiksvall och återigen blivit länets näst största kommun.

Sverige hade totalt 9 482 855 invånare den 31 januari 2011, en ökning med 67 285 invånare under 2011.

Jörgen Bengtson