Bergö kapell inte äldst

Finns Norrlands äldsta fiskarkapell i Hälsingland? frågade sig antikvarierna Lars Nylander och Daniel Olsson.

Nej, svarade de till publikens besvikelse i kväll i ett föredrag på Hälsinglands museum om fiskarkapellen i Hälsingland och Gästrikland. Äldst är fortfarande Ulvö kapell, Ångermanland.

Bergö kapell, Rogsta, som var föredragshållarnas dragplåster, var inte alls så gammalt som man tidigare trott. Med hjälp av borrkärnor från stockar i kapellet kunde antikvarierna fastställa byggåret till 1636. Som ett litet plåster på såret berättade de att en av stockarna kom från ett 272 år gammalt träd, som alltså började växa på Bergön 1364.

I Hälsingland och Gästrikland finns elva fiskarkapell, varav de flesta i dagens Hudiksvalls kommun. Uppsala stift håller på med en inventering av kapellen, som Lars Nylander och Daniel Olsson är engagerade i.

En viktig del av inventeringen är att med olika medel fastställa kapellens åldern och samla deras historia. Dokumentationen kring kapellen är, tvärtemot vad man kan tro, omfattande. Landsarkivet har 57 volymer med handlingar bara om kapellen i Hudiksvalls skärgård.

Avgörande i dateringen är dendrokronologiska undersökningar, det vill säga årsringsdatering av borrprover i trä. Proverna togs hösten 2011. I dag fick vi svaren om virkets ålder.

Föredraget på Hälsinglands museum var ett samarrangemang mellan Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg.

Jörgen Bengtson