Egen webb för Hårte

Fiskeläget Hårte, Jättendal, har egen webbplats. På www.harte.nu skriver Staffan Berg om Hårte och sin egen verksamhet som bland annat riksspelman.

Webbplatsen har något ovanligt, som den delar med Långvind.com, hemsidor för lokala föreningar. På www.harte.nu finns hemsidor för två vattensamfällighetsföreningar, hamnföreningen och intresseföreningen Hårte skola.

Staffan Berg fokuserar annars på bilder, med bildarkiv för åren 2007–2012, historiska Hårtebilder och andra bildsamlingar. Till detta lägger han en samling recept.

Här finns också en del allmän information om Hårte, dock förvånansvärt lite med tanke på att Hårte inte har gjort avtryck i Wikipedia, turistguider och liknande. En aktuell fråga, som får utrymme, är Fiberstadens planerade optofiberutbyggnad till Hårte.

Staffan Berg återger också Hårtesången, som kanske inte är så känd utanför Hårte. Den komponerades på hamnfesten 1994, har melodin ”My Bonnie” och lyder som följer:

Att pärlan på jorden är Hårte
det vet alla som vart där.
Vid stranden och piren det gott è
där bränningen budskapet bär

Refräng
Hårte, Hårte är platsen där vardagen blir en fest
Hårte, Hårte där trivs vi och mår allra bäst.
Vi fiskar och badar och solar
och spikar på bryggor och hus.
Kring midsommartiden vi gnolar
och njuter av sommarens ljus.

Refräng
Hårte, Hårte…

När höstmörkret omsluter viken
och kölden och nordan slår till.
Vi lever på minnet av siken
och strömmingar större än sill.

Refräng
Hårte, Hårte…

Jörgen Bengtson