Ingen samling i Hårte

Det blir ingen bygdegård eller annan form av samlingslokal i Hårte skola. Intresset är för litet.

– Uppropet som vi gjorde för att rädda skolan har tyvärr fått ett alltför klent gensvar, säger Staffan Berg, Hårte, Arbetsgruppen för Hårte skola.

Totalt har cirka 20 personer eller familjer hört av sig till Arbetsgruppen. I dag äger Harmånger-Jättendals församling den tidigare skolan i fiskeläget Hårte, Jättendal. För att kunna köpa fastigheten, behövs cirka 550 000 kronor. Arbetsgruppen hoppades att 500–600 personer skulle teckna sig för andelar om 1 000 kronor vardera.

Arbetsgruppen har bara säkrat ”en bråkdel av den summa som vi behövde få ihop för att både köpa och sedan rusta skolan”, säger Staffan Berg i ett utskick till dem som visat intresse. Därmed ser det inte ut att bli någon försäljning av skolan till lokala intressenter.

Hälsingekusten.se skrev den 20 december 2011 om planerna på samlingslokal, Hårte får samlingslokal?. Den nybildade intresseföreningen för Hårte skola behövde brett stöd, för att kunna köpa skolan. Nu ser den ut att stupa både på bristande finansieringen och engagemang från enskilda.

Föreningen behövde inte bara pengar, utan också personer som var beredda att bli drivande i projektet att rusta den tidigare skolbyggnaden. Tanken var att bland annat rusta köket och ställa i ordning en lägenhet på övervåningen för uthyrning.

– Några få har sagt sig vilja vara med och jobba, summerar Staffan Berg.

Arbetsgruppen för Hårte skola, som bestått av Staffan Berg, Eva Gottvall-Bruno och Rune Persson, kastar nu in handduken. Gruppen har meddelat församlingen att den ”inte har ekonomiska förutsättningar för att både köpa och underhålla skolan ”.

Staffan Berg lämnar en liten öppning till andra som kan vilja arbeta vidare med projektet.

– Om några av er trots allt vill ta över frågan och driva den vidare så har ni allt stöd från oss i arbetsgruppen men då är det nog bråttom, skriver han.

Jörgen Bengtson