Byggminne på Prästgrundet?

Prästgrundet i Söderhamns skärgård kan få kapellet och ytterligare två byggnader förklarade som byggnadesminne. Länsstyrelsen Gävleborg utreder om tre fastigheter – kapellet, en bagarstuga och en mangelbod – uppfyller kriterierna för att bli byggnadsminnesförklarade.

Länsstyrelsen tog upp frågan om byggnadsminnesförklaring i måndags och kommer sannolikt att låta Hälsinglands museum eller Länsmuseet utreda frågan vidare. För att en byggnad ska bli byggnadsminnesförklarad måste den, enligt kulturminneslagen, uppfylla vissa krav, till exempel vara ”synnerligen märklig”.

– Man kan säga att de ska vara välbevarade, att de minner om seder och bruk och att de är representativa för regionen, säger Hans-Erik Hansson, antikvarie på Länsstyrelsen, till Söderhamns-Kuriren (22/5 2012).

I Söderhamns kommun finns 24 byggnadsminnen. Hälsinglands skärgård har endast ett byggnadsminne, Storjungfruns fyrplats i Söderhamns kommun. Även Bönans fyr- och lotsplats i Gävle är byggnadsminne. Inget av landskapets eller länets fiskarkapell är byggnadsminne.

Jörgen Bengtson