Pengar till Jungfrukusten

Jungfrukusten är Hälsinge- och Gästrikekusten. Begreppet myntades under 1990-talet. En förening, Jungfrukusten ekonomiskt förening, arbetar med att marknadsföra denna del av Norrlandskusten. Föreningen söker nu bidrag på 20 000 kronor från Hudiksvalls kommun för ”en sammanhållen marknadsföring”. Kommunstyrelsens allmänna utskott säger ja till ansökan – förutsatt att länets övriga tre kustkommuner ger bidrag.

Föreningen Jungfrukusten anför i sin ansökan till Hudiksvalls kommun vad den åstadkommit: turistguiden ”Jungfrukusten”, informationstavlor med lådor för turistguiden, skyltning av Jungfrukustvägen, webbplats för Jungfrukusten, film om kusten, marknadsföring på Skärgårdsmässan i Stockholm, varumärkesskyddad logga, del av ”Kustnära mötesplatser” (KMP) och ”Nätverk Norrlandskusten”.

Kommunstyrelsen tar ställning till ansökan den 6 september 2012.

Jörgen Bengtson