Lotsstation 100 år

Gävles gamla lotsstation på Bönan firar denna månad sitt hundraårsjubileum. Jubileet firades den 19 augusti i anslutning till Internationella fyrdagen, med öppet hus på lotsstationen, räddningsövningar med en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och öppet fartyg.

Öppet fartyg innebar att allmänheten kunde besöka sjömätningsfartyget Jacob Hägg, arbetsbåten Sektor och lotsbåtar, som fanns på plats på Bönan.

Sjöfartsverket presenterade farledsprojektet i Gävle, som ska stärka Gävle som en av Sveriges största hamnar. Gävle är Sveriges tredje största containerhamn.  Farledsprojektet innebär en omläggning, breddning och fördjupning av inseglingsleden från Holmudden till kaj i Gävle. Det blir delvis ny märkning i den yttre delen av inseglingsleden. Syftet med åtgärderna är att höja säkerheten i farleden, så olycksrisken minskar, och korta väntetiderna.

Projektet kostar cirka 270 miljoner kronor och ska vara färdigt 2014.

Jörgen Bengtson