Bullermätning – i havet

Det är inte bara på vägar, i industrier och stadsmiljöer som det bullrar. Buller finns även i havet, där det stör djurlivet. Därför startar EU:s Östersjöländer bullermätningar i havet.

Fartygstrafik och anläggningsarbete i havet är ett växande bullerproblem. Bullret stör både fiskars och däggdjurs beteende. Därför ska Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark starta bullermätningar i Östersjön och Västerhavet i projektet BIAS.

Ett nät av mikrofoner i havet står för insamlingen av bullerdata. Senast 2015 ska bullermätningarna vara klara och bullerkällorna kartlagda. Totalförsvarets forskningsinstitut leder projektet i Sverige.

En av många potentiellt skadliga bullerkällor är vindkraftverk längs Hälsinge- och Gästrikekusten.

– Det man är bekymrad över är att man använder pålningsteknik, alltså att man hamrar ner fundamenten till vindkraftverken, och det ger upphov till mycket höga ljudnivåer, säger Peter Sigray, Totalförsvarets forskningsinstitut, till Sveriges Radio Gävleborg (3/9 2012).

Sedan tidigare vet man att buller stör valars kommunikation. Senare tids forskning visar att buller stör även fiskar kommunikation.

– Fisk i de svenska haven kommunicerar med varandra, speciellt vid parningstider, och har man då väldigt bullriga källor hör de inte varandra, säger Peter Sigray.

Jörgen Bengtson