Färre skarvar

Skarvarna minskar längs våra kuster, men inte överallt. I Västernorrland visar sommarens inventering att storskarven minskat från 2 077 häckande par 2008 till 1 925 par 2012, en minskning med 7,3 procent, rapporterar Länsstyrelsen i Härnösand. Nedgången stämmer väl med genomsnittet för Sverige under samma period, cirka åtta procent. Förändringarna … Läs mer!