Snöskoterled i Söderhamn

Snöskotersäsongen har fått en tidig start i år. I Söderhamn kan snöskoterförarna för första gången på cirka tio år ta sig en snabb väg ut från Söderhamn till kusten och isarna på Bottenhavet.

En av Söderhamns skoterleder går fram centrala Söderhamn till Stenö. Problemet är att en fastighetsägare satt upp stängsel, där skoterleden passerar hans hus. I år bröt Söderhamns kommun upp det låsta läget.

– Vi har kommit överens med markägaren om att vi skulle få utnyttja en fyra meter bred gång- och cykelled och skoterled mot att vi bekostar nytt stängsel, säger Anders Uddéen, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Söderhamns kommun, till Söderhamns-Kuriren (13 december 2012).

Det är inte tillåtet att köra med snöskoter på allmän väg. Därför är snöskoterlederna välkomna. Sverige har ett unikt nät av skoterleder, som är underhållna av ideella krafter. I Söderhamns finns cirka 300 kilometer skoterled. Men långtifrån alla leder är underhållna:

– Kanske hälften är åkbara i dag. Det finns nästan inga frivilliga som håller på längre, så lederna växer igen, säger Daniel Frykberg, till Söderhamns-Kuriren i dag.

Jörgen Bengtson