Stockabor för bättre hamn

Stocka hamnförening vill rusta upp hamnen i fem delar: skyltar som upplyser att Kryssarkajen är gästhamn, skyltar för vattendjup, nya stegar vid Kryssarkajen, avbärarplankor som hindrar båtar att flyta in under bryggan vid lågvatten, arbetsflotte för hamnarbete samt nya trappsteg och räcken till bagarstugan

Stocka hamnförening söker 64 000 kronor hos Nordanstigs kommun till dessa projekt. Syftet är att göra det lilla kustsamhället i södra Nordanstig till ett större besöksmål för båtturister.

Hamnföreningen har cirka 100 medlemmar, både fast- och fritidsboende. Föreningen har bara ett dussin aktiva medlemmar. Därför är den beroende av ekonomiskt stöd för att kunna hålla hamnmiljön i gott skick.

Förra året fick Stocka hamnförening avslag på sin ansökan. Därför har man i år delat upp den i fem delar, med förhoppningen att åtminstone några delar ska få kommunens gehör.

– Vi vill ju att besökare ska vara trygga här och trivas när de är i Stocka, säger Marianne Svedberg, föreningens sekreterare, till Hudiksvalls Tidning i dag.

Jörgen Bengtson