Moa rustar för sommaren

Hälsinglands enda skärgårdsbåt med regelbundna turer under sommaren, m/s Moa af Söderhamn, ligger inte i vinteride. Den ideella föreningen som äger m/s Moa ägnar vintern åt att rusta henne till sommaren 2013, som blir åttonde säsongen i Söderhamns skärgård.

Då ska hon ha fått inglasning i för och akter på övre däck, så fartyg och färd ska bli mer oberoende av väder och vind.

En annan nyhet är att det kommer att bli möjligt att boka turer på nätet.

Moa utgår sommartid från skärgårdsterminalen, Norra Hamngatan, i centrala Söderhamn. Hon gör dag- och kvällsturer. Det går också att chartra henne för olika typer av evenemang. Moa kan ta 75 passagerare och servera 48 gäster vid dukade bord i salongen.

Den vanliga dagsrutten för Moa är en trevlig bad- och skärgårdstur till ön Orn (Enskärsoren). Moas kvällstur är en seglats i Söderhamns skärgård med mat ombord.

Moa ägs och drivs av Föreningen för m/s Moa. Föreningen vill främja kommuninvånares och turisters möjligheter att uppleva Söderhamns skärgård. Kommunen stödjer föreningen ekonomiskt, eftersom Moa är en viktig del i Söderhamns skärgårdssatsning.

Mer information finns på Moas webbplats, msmoa.se.

Jörgen Bengtson