Bad vind för våg

Framtiden är än mer osäker än tidigare för Hälsingekustens enda friluftsbad, utomhusbadet i Ljusne. Badföreningens ledande krafter, Lennart Gard och Vincent Rydell, har avgått. Föreningen står utan styrelse och pengar.

Men bland Ljusneborna finns intresse att driva badet vidare. Onsdagen den 20 februari blir det ett offentligt möte på Ljuse Folkets hus om badets framtid.

Ett gäng Ljusnebor bjuder in till mötet, som de hoppas att både politiker och berörda tjänstemän kommer till.

Ljusnebadet var tidigare ett kommunalt bad. Sedan 2002 äger och driver en ideell förening, Ljusneparkens badförening, badet.

Ljusnebadet är inte bara Hälsingekustens enda friluftsbad. Det är också Hälsinglands enda friluftsbad med 50-metersbassäng.

Badet var hotat redan inför sommaren 2012. Men då fick badet respit med hjälp av kommunal extratilldelning på 100 000 kronor. Problemet är att det inte förslår långt; det är som att spotta en törstig kamel i halsen. Enligt badföreningen behövs fem miljoner kronor för att renovera badet.

Sommaren 2012 blev i dubbel bemärkelse en katastrofsommar för badet. Dels regnade säsongen bort, så antalet besökarna blev långt färre än i badföreningens kalkyl, med ett inkomsttapp på 50 000 kronor som följd. Dels betalade inte föreningen alla räkningar, så kommunen fick brev från ett inkassoföretag och hamnade i tidningen Justitia.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrev senast om Ljusnebadets osäkra framtid 7 oktober 2012, Problem för enda badet, och 6 juni 2012, Ljusnebadet öppnar.

Jörgen Bengtson