Turismsatsning i Glada Hudik

Den nybildade föreningen Destination Glada Hudik vill utveckla Hudiksvall med omnejd till en stor turistdestination. Föreningen söker bidrag hos Leader Hälsingebygden, Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun på cirka två miljoner kronor per år under en startperiod på några år.

Pengarna vill föreningen använda för att utveckla Hudiksvalls med omnejd till ett attraktivt besöksmål. Närmast står att ta fram marknadsplan och grafisk profil, utveckla webbplats och andra sociala medier, erbjuda samverkan mellan olika aktörer i besöksnäringen och paketera besökserbjudanden samt göra så mycket som möjligt bokningsbart på nätet.

Målet är att forma en destination som Järvsö och fungera både som turistbyrå, marknadsförare och säljkanal för besöksnäringen i vid bemärkelse.

Föreningen ska arbeta med dels tematiska reseanledningar och dels geografiska. Föreningen vill ”identifiera och utveckla geografiska subdestinationer för stad, kust och inland”. En viktig del är alltså att utveckla Hälsingekusten och i förlängningen Jungfrukusten som besöksmål.

Destination Glada Hudik räknar med att driva verksamheten i en projektorganisation en tid framöver, för att sedan bilda ett aktiebolag.

– Projektet ska hjälpa Hudiksvalls kommun med omnejd att växa som besöksmål och destination, att öka antalet gästnätter och antalet nya gäster samt att skapa fler arbetstillfällen och engagera fler i besöksnäringen, skriver föreningen i ansökan till Region Gävleborg.

Föreningen säger vidare att man vill utveckla helt nya reseanledningar samt öka förståelsen för turismen och besöksnäringen i övrigt som en av basnäringarna i Hudiksvalls kommun med omnejd.

Föreningen hade styrelsemöte i fredags och kunde då rapportera att alla tre bidragsansökningarna var inskickade samt att närmare 100 företag, organisationer och enskilda anmält intresse för medlemskap.

Föreningen Destination Glada Hudik bildades så sent som 11 december 2012, vilket Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev om samma dag, Glada Hudik turistdestination.

Jörgen Bengtson