Musikkonst i Jernverket

Iggesund gamla järnbruk har i modern tid blivit scen för teater- och musikarrangemang. I mitten av augusti vill den ideella föreningen Kulturjernverket sätta upp ett körarrangemang, Receptfritt.

Det hela började med en gigantisk teaterföreställning, Den Stora vreden, förs ett kvarts sekel sedan. Sedan dess har andra arrangemang kommit och gått, senast Ronja Rövardotter och Sagan om Iggesund med musiken från Carmina Burana. Bakom föreningen och de många arrangemangen står Gerd Engberg.

Nu vill Kulturjernverket göra ett körarrangemang som Hälsingland inte upplevt tidigare. Den består av à capella-kören Voces Nordicase, under dirigent Lone Larsen, och workshop.

Kulturjernverket har sökt sammanlagt 275 000 kronor för att arrangera detta ”körslag”, 100 000 kronor från Hudiksvalls kommun, 75 000 kronor från Musik Gävleborg (landstinget), 50 000 kronor från Hälsinglands sparbank och 50 000 kronor från Region Gävleborg.

Kulturjernverket har en webbplats, Jernverket.se, där föreningen berättar om verksamheten, dock inget om körplanen. Kulturjernverket verkar ”för och med arrangemang i Järnverket, Iggesund. Vi vill erbjuda attraktiva kulturupplevelser av hög kvalité och som sprider goodwill över vår bygd och region. Kulturupplevelser där etablerade skådespelare och andra yrkesprofessionella medarbetare verkar tillsammans med amatörer.”

Jörgen Bengtson