Övergöding hotar abborrar

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har, tillsammans med Sportfiskarna, inventerat 92 vattendrag för att se hur fisken mår.

I många fall mår den inte bra, bara spiggen klarat sig. Fiskebestånden har de senaste årtiondena gått tillbaka. I 57 av vattendragen föreslår kommunerna åtgärder.

– Det finns ett stort åtgärdsbehov, säger Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare vid Hudiksvalls kommun, till HT på nätet 24 februari 2013.

Boven till nedgången i fiskebestånden är övergödningen. Den har blivit ett allt större problem, vilket slår mot bland annat abborre och gädda.

– En stor del av de tidigare lekområdena har blivit förstörda. Det finns mycket att göra för att återställa dem, säger Johan Andreasson till HT.

Det kan bli aktuellt att återställa vattenmiljöer, som gör det möjligt för fisken att vandra. Problemen i dag är lågt vattenflöde, avsaknad av lämpliga biotoper och avsaknad av naturliga vandringshinder. Detta gör att vårlekande kustfisk har dåliga förutsättningar att förnya sig.

Jörgen Bengtson