Oro över höjda arrenden

I Söderhamns skärgård äger kommunen 217 arrendetomter. Nu vill kommunen höja arrendet med över 100 procent, vilket fått många skärgårdsbor att gå i taket.

Kommunen försvarar höjningen med att arrendeavgiften inte följt med i prisutvecklingen. De nya arrendeavgifterna ska bättre spegla marknadspriset på tomterna.

Kommunen erbjuder dock inte arrendatorerna att köpa loss sin tomt, vilket är vanligt vid kraftiga arrendehöjningar.

Förra veckan presenterade tjänstemännen sitt förslag, som nu går vidare till de politiskt beslutsfattarna.

Jörgen Bengtson