Hudik i biogassamarbete

Hudiksvalls kommun är positiv till ett biogassamarbete med Sundsvalls och Östersunds kommuner. Kommunstyrelsens allmänna utskott ställde sig bakom en sådan viljeinriktning i veckan. Nu går frågan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I förlängningen betyder det att Hudiksvall och Hälsingekusten äntligen kan få en biogasmack.

– Det här förstärker Hudiksvalls kommun som en ekokommun, säger kommunalrådet Jonas Holm (M) till Hudiksvalls Tidning (27 mars 2013).

Söderhamns kommun ligger dock steget före. Här satsar man, till skillnad från tankarna i Hudiksvall, på en småskalig lösning i den egna kommunen. Om den går vägen hinner Söderhamn före Hudiksvall med att erbjuda bilar, bussar och andra fordonsgas tillverkad av matavfall och annat rötbart avfall. I dag finns närmaste biogasmackar i Sundsvall och Gävle.

Kommunen diskuterar också om den ska delta i ett gemensamt arbete med övriga hälsingekommuner för att ta fram kommunala avfallsplaner.

Jörgen Bengtson