Valborg med och utan kase

Valborgsmässoafton har sina rötter i en hednisk högtid som uppstod i Tyskland (Walpurgisnacht). Senare blev den knuten till kulten av den heliga Valborg. I Jättendal tar man fasta på denna tradition i kväll, på andra platser på Hälsigekusten är det traditionellt valborgsfiranden, med eller utan eld. Det finns mycket mer … Läs mer!