Fisketurismen allt viktigare

Fisketurismen ska öka till det dubbla och och vara en viktig del av svensk besöksnäring 2020. Det målet presenterade statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) och Jordbruksverket i dag på Sportfiskemässan i Jönköping.

De två myndigheterna har en vision för 2010:

• Fisketurismen har minst fördubblats och är en viktig del av svensk besöksnäring, som skapar arbetstillfällen och betydande samhällsekonomiska värden.

• Fritidsfisket och fisketurismen bedrivs långsiktigt hållbart med hänsyn till miljön och ekosystemen.

• Hav, sjöar och vattendrag producerar ekosystemtjänster, som tillgodoser fritidsfiskets och fisketurismens behov.

Exakt vad det här innebär för Hälsingekusten och Hälsinglands sjöar framgår inte av pressmeddelandet, men klart är att de två myndigheterna ser mycket positivt på fisketurismens framtid.

HAV och Jordbruksverket har sedan 1 juli 2011 ett delat ansvar för fritidsfiskets och fisketurismens utveckling i Sverige.

Jörgen Bengtson