Kustvägen fas tre

Kustvägen längs Nordanstigs och södra Medelpads kust, är åter på tapeten. Nu säker aktörerna bakom Kustvägen stöd för en tredje och avslutande fas, som ska sträcka sig över tre år, engagera nya aktörer och sätta särskilt fokus på Mellanfjärden med Trolska skogen samt Sörfjärden.

Satsningen på Kustvägen startade 2005 och omfattade då sträckan Jättendal–Svartvik. Nio företag inom turismnäringen gick samman.

Nu handlar det om en längre kuststräcka, Mellanfjärden–Fläsian, och tolv företag inom besöksnäringen. Projektet har en budget på 4,25 miljoner kronor, förutom företagens egen satsade tid.

I fas tre av projektet vill man satsa på att få med fler boendeanläggningar och andra aktörer inom besöksnäringen, förbättra infrastruktur som parkeringar och information. Projektet siktar särskilt in sig på att öka engagemanget i Sörfjärden och Mellanfjärden, med Trolska skogen som dragare.

Om projektet ska bli verklighet måste det till rejält med offentliga pengar. Projektet hoppas få finansiering från Nordanstigs kommun, Sundsvalls kommun, Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Jordbruksverket.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om Kustvägen, senaste artiklarna var: Kustväg får infoskyltar (13 juni 2012) och Buskväg blir kustväg? (11 maj 2012).

Jörgen Bengtson