Externhandel till Hudik

Hudiksvalls stad får en externetablering för sällanköpshandel i korsningen Europaväg 4 och riksväg 84, Medskog. Därmed får fler anledning att resa till eller längs Hälsingekusten. Det gäller framför allt resenärer från Stockholmsområdet på väg till och från Härjedalen och södra Jämtland, som väljer vägen över Hudiksvall istället för Bollnäs. Detta betyder sannolikt också att fler utsocknes kommer att nyttja cityhandeln i Hudiksvall.

Efter en lång och animerad debatt i Hudiksvalls kommunfullmäktige i kväll, tog fullmäktige med en rösts övervikt beslutet att göra en detaljplan för området Medskog istället för att återremittera frågan. Detaljplanen för Medskog lockade flera till talarstolen och åhörarstolarna än den kommunala budget på samma fullmäktige.

Motståndare till att omvandla Medskogs norra del från trafikantserviceplats till sällanköpshandel oroar sig för att det kommer att drabba miljön och cityhandeln negativt. En del anhängare använde samma argument för etableringen och pekade på att nu slipper Hudiksvallsbor resa till Sundsvall eller Gävle för att handla på stormarknader som finns där men inte i Hudiksvall i dag.

Förespråkare pekade också på att Hudiksvall har fem mindre externetableringar i dag, som inte har påverkat cityhandeln negativt. Ytterligare en externetablering ger knappast Hudiksvall de problem som en stor externetablering modell Birsta (Sundsvall), Valbo (Gävle) eller E-center (Söderhamn) ger.

Formellt gav kommunfullmäktige i uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för Medskog. I arbetet ska nämnden ta hänsyn till vad en pågående handelsutredning för Hudiksvall kommer fram till. I praktiken avgjorde kommunfullmäktige Medskogs framtid med dagens beslut.

Jörgen Bengtson